Motstraat

 • Vind hier alle informatie met betrekking tot de wegenwerken van en naar onze A&M Car Services montagecenter.
 • Retrouvez ici toutes les informations sur les travaux routiers à destination et en provenance de notre centre de montage A&M Car Services.
 • Find here all information about the road works to and from our A&M Car Services mountingcenter.

Gebruik Waze - Utiliser Waze - Use Waze

ons adres  -  notre adresse  -  our address: Motstraat 72
 

tussen / entre / between 08/08 & 31/10/2022

Onze A&M Car Service montagecenter blijft gedurende deze periode steeds bereikbaar !

Volg wel onderstaande richtlijnen goed op:

 • Alle verkeer komende van Leuven naar Mechelen via Leuvensesteenweg, is verplicht bovenstaande omleiding te volgen vanaf 08 augustus tem eind oktober 2022.
  En dit vanaf de Trianonlaan (N267), langs domein Hofstade, naar de E19.
 • Alle verkeer vertrekkende uit Mechelen naar Leuven kan hiervoor nog steeds gebruikmaken van de Leuvensesteenweg, zonder omleidingen.
  Er geldt een eenrichtingsverkeer over één berijdbare rijstrook in de werfzone.
 • Tijdens de triatlon op 10 en 11 september zal de Leuvensesteenweg in beide rijrichtingen open zijn.
  Na het weekend geldt opnieuw eenrichtingsverkeer.
 • De Motstraat en Dellingstraat worden nooit gelijktijdig afgesloten tijdens de werken.
  Het eenrichtingsverkeer in deze straten wordt tijdelijk opgeheven, zodat iedereen bereikbaar blijft.
 • LET OP:
  vanaf 8 tot eind augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer ook werken uit in Zemst op de Molenheidebaan.
  Voor meer info: check deze website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Notre centre de montage A&M Car Service restera accessible pendant cette période !

Veuillez suivre attentivement les directives ci-dessous :

 • Tout le trafic en provenance de Louvain à Malines via Leuvensesteenweg est obligé de suivre le détour ci-dessus du 08 août jusqu'à fin octobre 2022.
  Et ce depuis la Trianonlaan (N267), le long du domaine Hofstade, jusqu'à la E19.
 • Tout le trafic avec départ de Malines vers Louvain peut toujours emprunter la Leuvensesteenweg pour cela, sans aucune déviation.
  La circulation à sens unique s'applique sur une voie carrossable dans la zone de construction.
 • Pendant le triathlon de 10 et 11 septembre, la Leuvensesteenweg sera ouverte dans les deux sens.
  Après le week-end, la circulation à sens unique s'appliquera à nouveau.
 • La Motstraat et la Dellingstraat ne seront jamais fermées simultanément pendant les travaux.
  La circulation à sens unique dans ces rues sera temporairement suspendue, afin que tout le monde reste accessible.
 • FAITES ATTENTION:
  Du 8 à fin août, l'Agence des Routes et de la Circulation effectuera également des travaux à Zemst sur la Molenheidebaan.
  Pour plus d'informations : consultez ce site internet (seulement en Néerlandais) de l'Agence des Routes et de la Circulation.

Our A&M Car Service mountingcenter will remain accessible during this period!

Please follow the guidelines below carefully:
 

 • All traffic coming from Leuven to Mechelen via Leuvensesteenweg is obliged to follow the detour above from 08 August until the end of October 2022.
  And this from the Trianonlaan (N267), along domain Hofstade, to the E19.
 • All traffic departing from Mechelen to Leuven can still use the Leuvensesteenweg for this, without any diversions.
  One-way traffic applies over one drivable lane in the construction zone.
 • During the triathlon on September 10 and 11, Leuvensesteenweg will be open in both directions.
  After the weekend, one-way traffic will apply again.
 • Motstraat and Dellingstraat will never be closed simultaneously during the works.
  One-way traffic in these streets will be temporarily suspended, so that everyone remains accessible.
 • PAY ATTENTION:
 • From 8 to the end of August, the Agency for Roads and Traffic will also carry out works in Zemst on the Molenheidebaan.
  For more information: check this website (only in Dutch) of the Agency for Roads and Traffic.
omleiding Leuvensesteenweg v2