Migraties

Heeft u eveneens beslist om deel uit te maken van de grote Proximus familie maar kijkt u op tegen de administratieve en operationele rompslomp, geen zorgen.

A&M zorgt voor een vlekkeloze migratie van uw huidige operator naar Proximus, gedurende het volledige proces houden we de touwtjes stevig in handen, zodat de impact op uw organisatie tot een minimum beperkt wordt.

A&M ondersteunt Proximus en bedrijven om met hun hele vloot van mobiele simkaarten over te schakelen naar het Proximus-netwerk. Heel wat bedrijven hebben een groot aantal simkaarten bij een andere provider en besluiten om deze over te dragen naar Proximus. Dat is uiteraard een hele organisatie waar allerhande aspecten bij komen kijken.

Iedereen die van provider wenst te veranderen, particulier of bedrijf, dient een nieuwe simkaart in zijn toestel te plaatsen. A&M zorgt er voor dat alle eindgebruikers, werknemers, werkgevers en machines, deze simkaart ontvangen. Hoewel de meeste toestellen aangepast zijn om de contactgegevens op de simkaart handmatig te kopiëren, kan indien gewenst A&M hier ook ter plaatse komen voor de ondersteuning van deze overzetting.

Het allerbelangrijkste bij een migratie van een huidige operator naar Proximus, is dat uw werknemers niet geruime tijd zonder netwerk vallen en dus steeds bereikbaar blijven. Daarom is een continue opvolging van elk individueel GSM-nummer uiterst belangrijk. Om de overdracht van het netwerk zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de gebruiker zich op het tijdstip van de migratie in België of Europa bevindt. Deze opvolging neemt A&M ook op in het migratieproces.

Bij een migratie spreken wij steeds van de overdracht van een vloot van simkaarten. Dit komt omdat wij niet enkel aandacht besteden aan uw actieve GSM-nummers, maar ook aan uw data simkaarten in laptops en iPad's. Wat ook vaak vergeten wordt, zijn de simkaarten in machines. Denk maar aan simboxen, alarmcentrales, Track&Trace, en andere toepassingen.

Migraties

Het migratieproces

Het migratieproces, tijdspanne en planning verloopt steeds in overleg met de klant. Uiteraard dient er ook steeds rekening gehouden te worden met de planning van Proximus. Om u een idee te geven van het migratieproces, schetsen we even enkele belangrijke stappen.

 • User database: De klant bezorgt A&M een database van alle actieve simkaarten met de gegevens van de huidige provider(s).
 • Proximus database: A&M vertaalt deze gegevens naar de nieuwe Proximus-formules, rekeninghoudend met het profiel van de gebruikers: data opties, full-cost, split-bill,...)
 • Verdeling nieuwe simkaart: Vervolgens bezorgen we tijdig aan elke eindgebruiker een nieuwe Proximus-simkaart. Hierbij informeren we de werknemers over de migratiedatum.
 • Uitstel periode: Vervolgens krijgen de werknemers de tijd om hun migratiedatum uit te stellen. Dit kan belangrijk zijn in functie van verlof, ziekte, verplaatsing naar het buitenland,enz.
 • Reminder SMS SIM: De gebruikers ontvangen een SMS van A&M om na te vragen of de simkaart goed ontvangen werd. Indien niet, sturen we nogmaals een nieuwe simkaart op.
 • Reminder SMS Launch: De dag voor de migratiedatum sturen we nogmaals een SMS uit. Dit om de gebruiker er aan te herinneren zijn simkaart bij de hand te houden.

Voordelen

De samenwerking met A&M bij de migratie van uw actieve mobiele vloot simkaarten biedt tal van voordelen:

 • Minder administratieve belasting
 • Perfecte informatie over het verloop van de migratie
 • Sterke opvolging van de deadlines
 • Professionele helpdesk gedurende het migratieproces voor alle eindgebruikers
 • A&M biedt een aparte mailbox en mailadres aan op naam van de klant
 • Begeleiding in de Proximus-tarieven en -profielen
 • Verdeling en opvolging van nieuwe Proximus-simkaarten
 • Grondige opvolging van uitgestelde migraties
 • Hulp bij het configureren van het toestel en internetopties.