Flex thumbnail

Swap services

Als bedrijf wenst u dat uw medewerkers te alle tijde bereikbaar en geconnecteerd zijn. Toch kan het gebeuren dat een device stuk gaat door bijvoorbeeld valschade of dat een devices ontvreemd wordt, waardoor uw medewerker tijdelijk niet beschikbaar is. A&M Premium Swap Services biedt hiervoor dé perfecte oplossing!

Doelstelling van Premium Swap Services (PSS) is een maximale business continuïteit voor de gebruiker met een minimum aan operationele aspecten (user interventie, transport, herstelling,…) bij klant/bedrijf/organisatie.

PSS steunt op een roterende ‘swappool’ die volledig gemanaged en onderhouden wordt (herstelling, vervanging…) door A&M.
Voor de melding van een defect (of verlies/diefstal) kan zowel gekozen worden voor een volledige ‘end to end’ oplossing waarbij de gebruiker zijn defect zelf aanmeldt (online of telefonisch) en/of aanmelding via de ‘Mobile Administrator’ van het bedrijf (dewelke de claim invoert in NextGen portal).

De gebruiker kan op basis van het tijdstip van aanmelding een selectie maken van het tijdsslot waarop het toestel dient afgeleverd te worden, evenals de locatie van levering.

De A&M tech-koerier zal binnen het afgesproken tijdslot het defect toestel oppikken en onmiddellijk vervangen door een ander toestel. Dit toestel is het definitieve toestel dat de gebruiker dient te behouden.

Defecte toestellen worden door de A&M tech-koerier terug afgeleverd bij A&M waarna deze (indien mogelijk) hersteld worden en vervolgens terug toegevoegd aan de dedicated swappool. De swaphistoriek en herstelhistoriek kunnen opgevolgd worden via NextGen Portal.

Beheer en onderhoud van de dedicated swappool worden uitgevoerd door A&M hetgeen u als klant volledig vrijwaart van alle rompslomp die dit met zich meebrengt.

swap 2